info@gtf.com.my +603 78829881

Kelulusan & Pendaftaran

Produk kami diluluskan dan berdaftar dengan pelbagai badan kawalan yang berkaitan.

Food Quality Control Division,
Ministry of Health Malaysia
Agri-Food & Veterinary Authority (AVA),
Singapore
Food Quality Control Division,
Ministry of Health Malaysia
Bahagian Kawalan Kualiti & Keselamatan Makanan,
Kementerian Kesihatan Brunei
Food and Drug Administration (FDA),
Thailand
Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM),
Republik Indonesia
HALAL Certificate from The Chinese Muslim Association,
Authorized bodies recognized by JAKIM